Skip to main content

Utredning inom Akutvården, vårdflödet

En hälso- och sjukvårdsledning hade tillsatt en arbetsgrupp för att analysera tänkbara orsaker till att för många patienter vårdades på akutmottagningen i väntan på inläggning.

Gruppen skulle analysera inflödet till akutmottagningen, flödet inom akutmottagningen och samt även utflödet från sjukhuset och komma med förslag till förbättringar.

Till denna arbetsgrupp anlitades experter från Ledningsbolaget för att skapa en uppfattning om patientflödet på sjukhuset, inflöde och utflöde, samt de potentiella hinder som kunde bidra till långa vårdtider på akutmottagningen. Ledningsbolagets experter bistod även med rådgivning vid analys av data och i mån av möjlighet få jämförelse med data från andra jämförbara sjukhus i Sverige.

Uppdraget genomfördes av två specialister inom området med lång erfarenhet av såväl kliniskt arbete som att arbeta med ledning och styrning av komplexa sjukvårdsorganisationer.