Skip to main content

Strategiskt stöd inom regional struktur för ledning och styrning

Uppdrag att vara strategisk rådgivare till Regiondirektör då hela regionen stod inför en omstrukturering och en ny ledning skulle formas.

Uppdraget innefattade delaktighet i rekrytering av nya chefer (Ekonomi, IT, Hälso och Sjukvård), ledningsgruppsutveckling och strategiskt stöd till chefer. I uppdraget ingick att utreda den centrala förvaltningens struktur för ledning och styrning, ekonomi och verksamhetsplanering.

Uppdraget bemannades med specialist inom ledning och styrning av komplexa organisationer