Skip to main content

Interimschef inom primärvård

Uppdraget innebar interimschefskap som Verksamhetschef vid en vårdcentral med ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar så att en långsiktig ledningslösning kunde identifieras och implementeras.

Inledande gjordes en analys för att kartlägga nuläget i verksamheten där bl a identifierades otydligt ledarskap, bristande arbetsmiljö, patientsäkerhet och miljö.

En åtgärdsplan arbetades fram och successivt genomfördes förbättringar inom flera områden med bl a en förbättrad ekonomi och arbetsmiljö som resultat.

Efter ca 8 månader hade en ny chef rekryterats och verksamheten var redo för ett nytt ledarskap.

Uppdraget bemannades med en specialist och chef med erfarenhet från primärvården