Skip to main content

Interimschef inom anestesiverksamhet

Uppdraget innebar att vara interimschef på en anestesiklinik vilken omfattade anestesi, intensivvård, operationsverksamheterna samt smärtmottagning.

Kliniken var underbemannad med avseende på läkare, vilket innebar att ett stort antal hyrläkare togs i anspråk. Vidare fanns ett ledningsproblem vid intensivvårdsavdelningen. Arbetsuppgifterna som interimschef under förordnandet var i huvudsak följande:

  • Löpande ledningsuppgifter för läkargruppen
  • Rekrytering av anestesiläkare tillsammans med enhet vid sjukhusledningen.
  • Medverkan till rekrytering av ny verksamhetschef
  • Reorganisering av ledningen för intensivvårdsavdelningen
  • Medverkan för sjukhusets traumaplanering.

I uppdraget ingick löpande samverkan med berörda chefer för kirurg-, ortopedi-, gynekologi- och medicinklinikerna samt med ledningen för akutmottagningen.

Vid avslutat uppdraget var ny verksamhetschef rekryterad och tillsatt.

Uppdraget bemannades med specialist och chef inom Kirurgi.