Skip to main content

Handledning inom primärvård

Uppdraget innebar att handleda nya chefer inom primärvården då de gick in som nya i sina respektive roller. Inledningsvis fick de nya cheferna handledning 1 gång/vecka för att successivt landa i 1 gång per månad.

Vid handledningen tränades de praktiska vardagsfrågorna, vad uppdraget innebär, att prioritera och delegera. Eftersom handledningen är specifik per person så fanns en stor flexibilitet att styra hur tiden skulle användas.

Områden som involvering av medarbetare, kommunikation och feedback ingick.

Uppdraget bemannades med en specialist inom primärvård och certifierad coach