Skip to main content

Enhetschef inom Operation, Anestesi, Intensivvård

En verksamhet inom OpAnIva hade behov av en interimistisk lösning för enhetschef under en längre period, då en eventuell förändring av framtida ledningsorganisation övervägdes.

Man hade provat olika former av ledarskapsmodell och ville nu ha hjälp med att dels få till ett närvarande ledarskap och dels få hjälp i utformning av en ny organisation.

I uppdraget ingick att leda den dagliga verksamheten och skapa trygghet i gruppen såväl som att bistå med erfarenheter och kunskap kring framtida organisationsstruktur och arbetssätt.

Då Covid-19 slog till med full kraft fick arbetet med ny organisation läggas åt sidan. Dock initierades flera aktiviteter för att arbeta med kulturen, beteenden, roll- och arbetsfördelning samt ny organisationsmodell. Under perioden rekryterades nya chefer och organisatoriska förändringar genomfördes.

Uppdraget bemannades med en mycket erfaren chef/ledare med bakgrund från Iva-verksamhet samt stor erfarenhet av att vara coach/mentor till nya chefer.