Ledningsbolaget liggande logo meny  

Om Ledningsbolaget

Ledningsbolaget i Skandinavien AB bildades 1998 och har varit och är specialiserade på att leverera konsultstöd till Hälso- och sjukvården. Ledningsbolaget har arbetat åt 23 av 24 landsting och åt många privata vårdgivare. Vi har utfört mer än 80 uppdrag där interimschefer eller s.k. ledningsstöd tillsatts med mycket kort framförhållning och har även gjort över 80 strategiska utredningar på hög nivå, ofta i form av multidimensionella utredningar med behov av både medicinsk fackkompetens, HR, ekonomi och produktionsstyrningskompetens.

2016 gick Ledningsbolaget samman med Schemagi som har varit verskamma inom bemannings- och schemaområdet sedan 2009 och har gjort över hundra uppdrag inom olika branscher så som vård, omsorg, industri och service. Sammanslagningen gjordes för att kunna erbjuda tjänster inom produktions- och kapacitetsplanering som går hela vägen från politisk beställning till färdigt schema. Tillsammans har vi fått ett helhetsperspektiv, att med utgångspunkt från uppdraget planera, styra och följa upp verksamheten.

Idag har vi ett antal fasta konsulter men arbetar även med ett stort nätverk för att vi skall kunna bemanna all inkommande uppdrag med rätt mix av kompetenser. Har du behov av stöd eller är intresserad av att arbeta för Ledningsbolaget är du välkommen att kontakta oss.

 

Läs mer om Schemagi på  www.schemagi.se