Ledningsbolaget liggande logo meny  

Vår forskning

Ledningsbolaget har en nära anknytning till aktuell forskning inom framförallt området för schema- och bemanningsoptimering men även inom styrningsområdet.

Schemagi, som är en del av Ledningsbolaget, har sina rötter inom forskarvärlden genom ett forskningsprojekt inom optimeringslära som påbörjades 2006 vid Matematiska Institutionen vid Linköpings Universitet. Forskning ledde till utveckling av flera unika verktyg för schemaoptimering och schemaanalyser. Dessa verktyg används idag bland annat för avancerade bemanningsberäkningar, simuleringar och framtagning av scheman.

Forskarna (tillika grundare av Schemagi och delägare i Ledningsbolaget) är fortfarande aktiva i den akademiska världen men bidrar till bolagets utveckling genom engagemang på olika sätt. 

Vid sidan av vår forskning inom optimeringslära är ledningsbolaget aktivt inom område för produktivitets och kapacitetsstyrning inom svensk sukvård och har bl.a. varit med och tagit fram artiklar och presenterat olika case på bl.a. PLANs konferenser.

Läs mer om vår forskning på Schemagis webb