Ledningsbolaget liggande logo meny  

 • Vi arbetar med styrning och ledning

 • Styrning och ledning av svensk hälso- och sjukvård

  Vi arbetar med styrnings- och ledningsfrågor
  Behöver du snabbt en interimschef eller ledningsstöd till din verksamhet inom hälso- och sjukvård?

  Har ni behov av en granskning och översyn av er verksamhet? Eller har ni gjort en granskning och är i behov av någon som kan stötta eller leda ett genomförande? 

  Behöver ni förändra strukturen för ledning och styrning i verksamheten?

  Ledningsbolaget har arbetet med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvård i över 20 år. Vi stöttar befintliga chefer i förändringsarbete eller vid behov tillhandahåller en erfaren chef som kan leda organisationen genom förändringen. Vi arbetet även med förändringsledning på strategisk nivå och kan erbjuda personer eller team sammansatt med specialistkompetenser för utveckla och införa nya arbetssätt.

  Ledningsbolaget har genomfört mängder med kvalificerade uppdrag gentemot svensk hälso- och sjukvård genom åren och har en stor erfarenhet och kunskap om ledning- och styrning i komplexa frågor. 

  Vi agerar snabbt för att hitta den kompetens ni söker för att sätta ihop ett team där vi genomför analys, granskning, tar fram nya färdvägar utifrån de behov som finns i verksamheten. 

   

   

   

 • Dags för nytt chefskap inom Hälso- och sjukvård

  I vårt handledningsprogram möter du följande innehåll.
  Vi går igenom vad ditt uppdrag innebär och hur du involverar dina medarbetare.
  Vi tränar kommunikation, feedback och hur du prioriterar och delegerar. 

  Du använder din egen vardag för att träna situationer tillsammans med våra handledare. När vi träffas i grupp får du prova på Ledarskapsspelet där du ställs inför kluriga vardagsfrågor.

  Du får konkreta tips i praktiska chefsfrågor och identifiera framgångsfaktorer för såväl din verksamhet som ditt chefskap.

  Kunskaper och insikter bygger upp din ”strategibok” som blir ett stöd till dig i ditt framtida chefskap.

   

  Läs mer

 • Ledningsstöd

  Vi erbjuder interimschefer eller stöd/handledning till chefer.

  Under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, erbjuder Ledningsbolaget erfarna chefer att leda och driva en verksamhet eller att vara ett stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens ledning, kvalitet och resultat.

  Utifrån kundens behov handplockas en eller flera personer ur Ledningsbolagets nätverk. Till uppdraget knyts vid behov ett lämpligt team med personer som kan komplettera och fungera som bollplank inom olika frågor.

  Ledningsstöd kan utformas på flera sätt.

  · Att gå in i den operativa rollen som interimschef och ta det fulla ansvaret för att leda och driva verksamheten, ofta kopplat till ett förändringsarbete.

  · Att genom systematisk handledning träna praktiska vardagsfrågor tillsammans med en erfaren chef.

  Ledningsbolagets nätverk består av ett stort antal chefer och specialister, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. I nätverket finns en bred kompetensbas inom olika specialistområden där den gemensamma nämnaren är lång ledningserfarenhet på hög organisatorisk nivå inom hälso- och sjukvård.

  Vi tillhandahåller även handledning för ledningsgrupper. 

  Läs mer

 • Strategiska specialister

  Inom Ledningsbolaget finns ett stort antal specialistkompetenser inom olika medicinska områden med erfarenhet av att leda och driva strategiska förändringar.

  Utredningarna kan omfatta såväl en avgränsad verksamhet som att ta ett helhetsgrepp på ledning /styrning av sjukhusorganisationer. Vi har erfarenhet av att driva strategiska förändringsarbeten och förstår den komplexitet som råder inom Hälso- och sjukvård.

  Det gör att vi dels med ett externt perspektiv och dels med en specialistkompetens kan genomföra olika typer av rådgivning, utredningar, analyser, kartläggningar för att skapa ett objektivt underlag med rekommendationer för fortsatt arbete. 

  Genom vårt starka nätverk kan vi sätta samman ett "task force team" med olika professioner och specialistkompetenser för att både vara ett stöd i svåra beslutsfrågor men även vara drivande i genomförandet.

   

  Läs mer

 • Kulturanalys

  Inför ett chefsuppdrag eller förändringsarbete rekommenderar vi att en förstudie genomförs. En metodisk kartläggning med hjälp av bl a intervjuer och en swot-analys för att identifiera potential och vilka förutsättningar som krävs för att förändringsarbetet ska lyckas.

  En verksamhet styrs av mer än verksamhetsplaner och budget. Många gånger kan man skaffa sig en bild av verksamhetens mål och uppdrag, tillgängliga resurser och organisation genom olika officiella dokument. Vad som däremot styr om verksamheten har verkställighetskraft handlar om huruvida organisationen ”mår bra” eller ej, om uppdraget har kommunicerats, om man har implementerat ett kundfokus hos medarbetarna, hur verksamheten styrs och leds, hur informations- och beslutsordningar tydliggjorts och hur relationer internt och externt fungerar.  

   

  Läs mer

 • Resursplanering

 • Patientinvolvering