Skip to main content

Vi erbjuder erfarna interimchefer att leda och driva en verksamhet eller att vara ett stöd till befintliga chefer

Vi erbjuder interimschefer eller stöd till chefer

Under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, erbjuder Ledningsbolaget erfarna interimchefer att leda och driva en verksamhet eller att vara ett stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens ledning, kvalitet och resultat.

Utifrån kundens behov handplockas en eller flera personer ur Ledningsbolagets nätverk. Till uppdraget knyts vid behov ett lämpligt team med personer som kan komplettera och fungera som bollplank inom olika frågor.

Ledningsstöd kan utformas på flera sätt.

  • Att gå in i den operativa rollen som interimschef och ta det fulla ansvaret för att leda och driva verksamheten, ofta kopplat till ett förändringsarbete.
  • Att genom systematisk handledning träna praktiska vardagsfrågor tillsammans med en erfaren chef.

Ledningsbolagets nätverk består av ett stort antal chefer och specialister, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. I nätverket finns en bred kompetensbas inom olika specialistområden där den gemensamma nämnaren är lång ledningserfarenhet på hög organisatorisk nivå inom hälso- och sjukvård.

Handledning för ledningsgrupper

I vårt handledningsprogram möter du följande innehåll.

  • Vi går igenom vad ditt uppdrag innebär och hur du involverar dina medarbetare. Vi tränar kommunikation, feedback och hur du prioriterar och delegerar.
  • Du använder din egen vardag för att träna situationer tillsammans med våra handledare. När vi träffas i grupp får du prova på Ledarskapsspelet där du ställs inför kluriga vardagsfrågor.
  • Du får konkreta tips i praktiska chefsfrågor och identifiera framgångsfaktorer för såväl din verksamhet som ditt chefskap.
  • Kunskaper och insikter bygger upp din ”strategibok” som blir ett stöd till dig i ditt framtida chefskap.