Ledningsbolaget liggande logo meny  

Strategiska specialister

Inom Ledningsbolaget finns ett stort antal specialistkompetenser inom olika medicinska områden med erfarenhet av att leda och driva strategiska förändringar.

Utredningarna kan omfatta såväl en avgränsad verksamhet som att ta ett helhetsgrepp på ledning /styrning av sjukhusorganisationer. Vi har erfarenhet av att driva strategiska förändringsarbeten och förstår den komplexitet som råder inom Hälso- och sjukvård.

Det gör att vi dels med ett externt perspektiv och dels med en specialistkompetens kan genomföra olika typer av rådgivning, utredningar, analyser, kartläggningar för att skapa ett objektivt underlag med rekommendationer för fortsatt arbete. 

Genom vårt starka nätverk kan vi sätta samman ett "task force team" med olika professioner och specialistkompetenser för att både vara ett stöd i svåra beslutsfrågor men även vara drivande i genomförandet.