Ledningsbolaget liggande logo meny  

Utredningar med specialistkompetens

Inom Ledningsbolaget finns ett stort antal specialistkompetenser från olika medicinska områden. Det gör att vi dels med ett externt perspektiv och dels med en specialistkompetens kan genomföra olika typer av utredningar, analyser, kartläggningar för att skapa ett objektivt underlag med rekommendationer för fortsatt arbete.

Utredningarna kan omfatta såväl en avgränsad verksamhet som ett helhetsperspektiv på ledning /styrning av sjukhusorganisation. Vi har erfarenhet av att driva komplexa förändringsarbete och förstår komplexiteten som råder inom Hälso- och sjukvård.

I utredningsuppdragen har vi förmånen att genom vårt nätverk kunna sätta samman ett team med olika professioner och specialistkompetenser för att kunna ge flera perspektiv på situationer och sammanhang.