Ledningsbolaget liggande logo meny  

Uppdrag inom regional struktur för ledning och styrning - strategiskt stöd

Uppdrag att vara strategisk rådgivare till Regiondirektör då hela regionen stod inför en omstrukturering och en ny ledning skulle formas. Uppdraget innefattade delaktighet i rekrytering av nya chefer (Ekonomi, IT, Hälso och Sjukvård), ledningsgruppsutveckling och strategiskt stöd till chefer. I uppdraget ingick att utreda den centrala förvaltningens struktur för ledning och styrning, ekonomi och verksamhetsplanering.

Uppdraget bemannandes med specialist inom ledning och styrning av komplexa organisationer