Ledningsbolaget liggande logo meny  

Ledningsstöd

Vi erbjuder interimschefer eller stöd till chefer.

Under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, kan Ledningsbolaget erbjuda erfarna chefer som tar den exekutiva rollen som daglig ledare i verksamheten eller som stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens ledning, kvalitet och resultat.

Ledningsbolagets nätverk består av ett stort antal ledare, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. I nätverket finns ett brett spektra av olika specialistområden och den gemensamma nämnaren är en lång ledningserfarenhet på hög organisatorisk nivå inom hälso- och sjukvård.

Utifrån våra kunders behov av ledningsstöd handplockas en person ur Ledningsbolagets nätverk. Till uppdraget knyts vid behov ett lämpligt team med personer som kan komplettera och fungera som bollplank inom olika frågor.

Ledningsstöd kan vara antigen att gå in som interimchef på plats eller som stöd till befintliga chefer i den dagliga verksamheten. Ofta är våra uppdrag kopplade till att genomföra ett förändringsarbete eller för att det stora utmaningar där ett externt perspektiv gör nytta.

Vi tillhandahåller även olika former av handledning för chefer och ledningsgrupper.