Skip to main content
 • Interimschefer och specialister med specifika medicinska kompetenser

  Vi har ett starkt nätverk av chefer och specialister med specifika medicinska kompetenser

Specialiserade på att leverera interimschefer och expertstöd till hälso- och sjukvården inom både offentliga som privata rådgivare.

Några exempel på våra uppdrag...

 • Utredning inom Akutvården, vårdflödet

  En hälso- och sjukvårdsledning hade tillsatt en arbetsgrupp för att analysera tänkbara orsaker till att för många patienter vårdades på akutmottagningen i väntan på inläggning.

 • Enhetschef inom Operation, Anestesi, Intensivvård

  En verksamhet inom OpAnIva hade behov av en interimistisk lösning för enhetschef under en längre period, då en eventuell förändring av framtida ledningsorganisation övervägdes.

 • Utredning inom specialistvården

  Vid en region hade specialistvården genom politiska beslut ålagts att reducera sina kostnader. En utredning tillsattes för att identifiera åtgärder för att komma ner i kostnader vilka skulle presenteras i en handlingsplan.

 • Handledning akutmottagning

  Avdelningschefen vid akutmottagningen behövde ett starkt ledningsstöd varför Ledningsbolaget anlitats för att med en ledningserfaren person stärka ledarskapet.

 • Handledning inom primärvård

  Uppdraget innebar att handleda nya chefer inom primärvården då de gick in som nya i sina respektive roller. Inledningsvis fick de nya cheferna handledning 1 gång/vecka för att successivt landa i 1 gång per månad.

 • Interimschef inom primärvård

  Uppdraget innebar interimschefskap som Verksamhetschef vid en vårdcentral med ett tydligt uppdrag att skapa förutsättningar så att en långsiktig ledningslösning kunde identifieras och implementeras.

 • Interimschef inom Medicinklinik

  Uppdraget bestod av interimschefskap vid en medicinklinik omfattande hematologi och lungmedicin, hjärtmottagning, kardiologi och hjärtintensiv, endokrinologi och diabetes, neurologi och stroke, dialys och njurmottagning samt medicinmottagning.

 • Interimschef inom anestesiverksamhet

  Uppdraget innebar att vara interimschef på en anestesiklinik vilken omfattade anestesi, intensivvård, operationsverksamheterna samt smärtmottagning.

 • Specialistutredning inom tandvården

  Vid en regionbildning hade landstinget identifierat ett behov av en oberoende utredning av tandvårdsverksamheten och dess placering i den kommande organisationen.

 • Analys inom primärvården

  Inför tillsättandet av ny chef på primärvårdsenhet genomfördes en Insiktsanalys.

 • Strategiskt stöd inom regional struktur för ledning och styrning

  Uppdrag att vara strategisk rådgivare till Regiondirektör då hela regionen stod inför en omstrukturering och en ny ledning skulle formas.

 • Förändringsledning inom kirurgisk verksamhet

  En verksamhet har haft en långvarig problematik med icke fungerande ledning, Verksamheten karakteriserades av en osund organisationskultur, med konflikter mellan två verksamheter inom området samt mellan de olika delarna inom verksamheten.

  Vi får fler uppdrag och förfrågningar - vi behöver fler till vårt nätverk!

  Du som har gedigen erfarenhet som chef/ledare inom hälso- och sjukvård och även har arbetat med förändringsarbete. Då har du rätt bakgrund för Ledningsbolagets nätverket och har stora möjligheter att kunna få uppdrag av oss.

  Ledningsbolaget är specialiserade på att leverera expertstöd till Hälso- och sjukvården inom både offentliga som privata rådgivare. Genom åren har ett stort antal uppdrag genomförts som spänner från komplexa utredningar, stöd i förändringsarbete, chefsstöd samt interimschefsuppdrag.

   

  Är du intresserad av eller har frågor om Ledningsbolaget och hur vi arbetar, kontakta gärna Helena Pedersen på
  079-006 68 64 eller fyll i kontaktformuläret här nedan.

  Ledningsstöd/Interimschef Strategiska specialister Förändringsarbete - Insiktsanalys