Ledningsbolaget liggande logo meny  

Våra konsulter

Ledningsbolaget har tillgång till ett stort antal erfarna konsulter och chefer som arbetar med vård- och verksamhetsanalyser med specialistkompetenser inom olika medicinska områden samt med operativt ledningsstöd i olika typer av chefs- och ledaruppdrag. Detta gör att vi med kort varsel kan få fram rätt person för ett chefsuppdrag. Uppdragen är på hög nivå inom hälso- och sjukvård, ofta för landstingsledningen.

I bolaget finns även konsulter med ingenjörsbakgrund, matematisk kompetens och erfarenhet av produktions-, bemannings- och schemastyrning som du kan läsa mer om nedan. De arbetar med analyser, produktionsplaner och scheman i våra egna verktyg men även i rollen som expert, projektledare eller förändringsledare på plats hos våra kunder. Med stöd av våra verktyg möjliggör våra konsulter smart bemanningsstyrning för dig och din organisation.

Några av de konsulter som är verksamma inom ledningsbolaget hittar du nedan:

 

 • Ann Bertilsson

  Ann Bertilsson

  Ann har en bred erfarenhet av olika projekt inom schemaläggning innehållande konstruktion av scheman och avancerade beräkningar såväl som ledare av workshops, utbildningar och att driva förändringsprojekt. Parallellt med sin konsultroll på Schemagi samarbetar hon kring optimering av scheman med den Matematiska institutionen vid Linköpings universitet.
 • Anna-Carin Berglund

  Anna-Carin Berglund

  Erfaren ledare och coach med bred erfarenhet inom chefskap, kvalitetsledning och verksamhetsutveckling. Är även revisionsledare och certifierar enlligt ISO för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Har mångårig erfarenhet av att leda stora och komplexa organisationer inom vård och omsorg. Mitt arbetssätt är strukturerat, strategiskt och inkluderande. För mig är teamet starkare än individen. Finns transparens och dialog i ledning så finns transparens och dialog till medarbetare på alla nivåer. Det leder till utveckling!
 • Christina Svensson

  Christina Svensson

  Erfaren ledare och coach med bred erfarenhet inom verksamhetsutveckling och styrning. Har mångårig erfarenhet av att leda stora och komplexa organisationer både inom somatisk vård och inom psykiatri. Arbetat på övergripande nivå med strategiska frågor och har lång erfarenhet av olika samverkansprojekt. Har i sina olika uppdrag arbetat med effektivisering och storkostnadsbesparingar med ett fortsatt fokus på kvalitetsfrågor. Medverkat som ledamot i flera regionala styrgrupper.