Ledningsbolaget liggande logo meny  

Vi arbetar med styrnings- och ledningsfrågor

Behöver du snabbt en interimschef till din verksamhet inom hälso- och sjukvård?

Har ni behov av en granskning och översyn av er verksamhet? Eller har ni gjort en granskning och är i behov av någon som kan stötta eller leda ett genomförande? 

Behöver ni skapa en bättre struktur för lednings och styrning i er verksamhet? Bättre produktionsstyrning, bättre uppföljning och bättre bemanningsstyrning?

Ledningsbolaget har arbetet med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvården i snart 20 år. Vi tar ansvar både för att utreda och identifiera de problem och knutar som gör att organisationen inte fullt ut fungerar, men också för att faktiskt lösa problemen. Det gör vi genom att stötta befintliga chefer med stöd under en förändring eller vid behov tillhandahålla en erfaren chef som kan leda organisationen genom förändringen. Vi arbetet även med att utveckla och införa arbetssätt och modeller för verksamhetsstyrning samt för bemanningsstyrning och schemafrågor.

Ledningsbolaget har genomfört över 250 uppdrag emot svensk sjukvård och har en stor erfarenhet och kunskap om lednings och styrning av svensk sjukvård. Vi kan agera snabbt för att hitta den chef ni söker eller sätta ihop ett team för att genomföra en analys eller granskning utifrån de områden som är viktiga. 

Läs mer om

Ledningsstöd 

 Utredningar med specialistkompetens

Systematisk planering och styrning

Bemannings- och schemastyrning