Ledningsbolaget liggande logo meny  

Ledningsstöd

Vi erbjuder interimschefer eller operativt stöd till chefer.

Vi kan under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, erbjuda erfarna chefer som kan ta den exekutiva rollen som daglig ledare i verksamheten eller ta en roll som operativt stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens kvalitet och resultat.

Ledningsbolagets nätverk av chefer består av ett 40-tal sjukvårdsledare, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. Det finns personer med olika professionell bakgrund och den gemensamma nämnaren är en lång egen ledningserfarenhet. Samtliga medarbetare arbetar med Ledningsbolagets ledningsfilosofi.

Utifrån våra kunders behov av interimschefer eller annat ledningsstöd utses en person ur Ledningsbolagets nätverk. Till vederbörande knyts ett för uppdraget lämpligt kompetensteam med personer som kan komplettera ”chefen” och fungera som bollplank i utvecklingsprocessen. Som en del i ledningsfunktionen kan jämförande analyser genomföras med benchmarking-teknik och/eller värdeflödeskartläggning av aktuell verksamhet.

Operativt stöd till chefer kan vara både att vi kan tillhandahålla en ställföreträdande chef på plats som kan stötta en befintlig chef i både dagliga operativa frågor eller att driva ett förändringsarbete. Vi kan även tillhandahålla handledning både för chefer eller för ledningsgrupper.

Ofta finns behov av både ledningsstöd och interimschefer för att det finns saker i verksamheten som har krisat eller att det finns behov av förändringar. Inför att en interimschef tillträder brukar Ledningsbolaget ofta genomföra en s.k. kulturanalys av verksamheten. I kulturanalysen intervjuas alla personalgrupper för att ta reda på det som fungerar/inte fungerar i verksamheten och hitta de viktigaste förbättringsområdena som den tillträdande chefen skall driva. En kulturanalys bidrar även till att säkerställa att kravprofilen på den tillträdande chefen är rätt.

Läs mer om kulturanalyser och andra typer av utredningsuppdrag vi gör under rubriken:

Utredningar med specialistkompetens