Ledningsbolaget liggande logo meny  

 • Vi arbetar med styrning och ledning

 • Styrning och ledning av svensk hälso- och sjukvård

  Vi arbetar med styrnings- och ledningsfrågor

  Behöver du snabbt en interimschef till din verksamhet inom hälso- och sjukvård?

  Har ni behov av en granskning och översyn av er verksamhet? Eller har ni gjort en granskning och är i behov av någon som kan stötta eller leda ett genomförande? 

  Behöver ni skapa en bättre struktur för lednings och styrning i er verksamhet? Bättre produktionsstyrning, bättre uppföljning och bättre bemanningsstyrning?

  Ledningsbolaget har arbetet med styrnings- och ledningsfrågor inom hälso- och sjukvården i snart 20 år. Vi tar ansvar både för att utreda och identifiera de problem och knutar som gör att organisationen inte fullt ut fungerar men också för att faktiskt lösa problemen genom att stötta befintliga chefer med stöd under en förändring eller vid behov tillhandahålla en erfaren chef som kan leda organisationen genom förändringen. Vi arbetar även med att utveckla och införa arbetssätt och modeller för verksamhetsstyrning samt för bemanningsstyrning och schemafrågor.

  Ledningsbolaget har genomfört över 250 uppdrag emot svensk sjukvård och har en stor erfarenhet och kunskap om lednings och styrning av svensk sjukvård. Vi kan agera snabbt för att hitta den chef ni söker eller sätta ihop ett team för att genomföra en analys eller granskning utifrån de områden som är viktiga. 

   

   

   

 • Ledningsstöd

  Vi erbjuder interimschefer eller operativt stöd till chefer.

  Vi kan under tidsbegränsade perioder, och med ett tydligt uppdrag, erbjuda erfarna chefer som kan ta den exekutiva rollen som daglig ledare i verksamheten eller ta en roll som operativt stöd till befintliga chefer med syftet att förbättra verksamhetens kvalitet och resultat.

  Ledningsbolagets nätverk av chefer består av ett 40-tal sjukvårdsledare, alla med lång erfarenhet av att leda sjukvård på alla nivåer. Det finns personer med olika professionell bakgrund och den gemensamma nämnaren är en lång egen ledningserfarenhet. Samtliga medarbetare arbetar med Ledningsbolagets ledningsfilosofi.

   

  Läs mer

 • Utredningar med specialistkompetens

  Utgångspunkten för våra utredningar är kundens behov och patientens väg genom vården. Syftet är att genom ständiga förbättringar säkra vårdens kvalitet och ändamålsenlighet. Detta gör vi genom att analysera delar av verksamheten och skapa instrument för dialog med verksamheten om dess ansvar och ändamålsenlighet. Detta kan ske genom:

  • Kulturanalys
  • Verksamhetsanalys

   

  Läs mer

 • Systematisk planering och styrning

  Ett problem som flera organisationer brottas med är att det är svårt att på politisk eller övergripande nivå ha full kostnadskontoll, full koll på befintlig och prognosticerad produktion eller på sin bemanningsstyrning. En orsak är att det finns flera områden som styrs parallellt med olika modeller utan att hänga ihop (budgetstyrning, produktionsstyrning, bemanningsstyrning, kvalitetsstyrning). Ett annan orsak är att man inte på allvar brutit ner den politiska beställningen i ett  produktionsbehov och vidare i ett kapacitetsbehov och bemanningsbehov på daglig nivå. Det blir då omöjligt att skapa träffsäkra prognoser med möjlighet att skapa framförhållning och styra och utveckla verksamheten utifrån avvikelser. 

  Vi erbjuder lösningar och stöd i arbetet med övergripande samordning, planering och uppföljning av verksamheter på klinik/sjukhus/landstingsnivå. Våra lösningar tar sin utgångspunkt i moderna arbetssätt och metoder inom strategisk planering och kontinuerlig huvudplanering för att styra kapacitet och resurser där vi också kan inkludera alltifrån medicinska kvalitetsaspekter till schemstyrning. Våra lösningar förbättrar dialogen och tydligheten i verksamheterna för alla intressenter och leder till att:

  • säkra vården genom standardisering av processer
  • följa upp överenskomna kvalitetsmål
  • förkorta väntetider genom optimering av värdeskapande tid för patienterna
  • ge kontinuerliga underlag för optimering av kapacitet och resurser
  • möjliggöra simulering och prognostisering ända ner till den dagliga styrningen och scheman

   

  Läs mer

 • Bemannings- och schemastyrning

  Ledningsbolaget gick 2016 ihop med bolaget Schemagi som är specialiserade på att leverera konsulttjänster inom området schema och bemanningsstyrning. Till grund för tjänsterna finns en rad utvecklade verktyg inom schemastyrning och schemaoptimering som har utvecklats tillsammans med forskare på den matematiska institutionen på Linköpings universitet.

  Med vassa analyser och simuleringar i våra egenutvecklade optimeringsverktyg kan vi ta fram beslutsunderlag i strategiska frågor runt bemanning. Vi agerar ofta som strategisk och stöttande partner för att bistå verksamheter och chefer att effektivisera styrningen.

  Tjänsterna inom bemannings och schemastyrning erbjuds främst till vård och omsorgsområdet, men vi har även många kunder i helt andra branscher så som energi, handel, tillverkande industri, transport, myndigheter, flyg och kundtjänster. Utmaningarna är ofta i grunden de samma om det finns behov av att ha personal över dygnets alla timmar eller alla dagar i veckan.

  Våra tjänster inom schema och bemanningsstyrning har vi valt att beskriva närmare på en parallell webbplats.

  Läs mer på Schemagis webbplats